หมวดหมู่: ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานแผนธุรกิจ ปีการศึกษา2566 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่3

โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงาน…

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เข้ารับเกียรติบัตรการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 วิทยา…

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2566 #โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ ประ…

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประกาศผลการประกวดการเขียนแผนธุรกิจและประกาศจัดสรรงบในการดำเนินการแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศ…