4 กรกฎาคม 2019

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม พ.ศ. 2562

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read More
4 กรกฎาคม 2019

การประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

การประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
11 มิถุนายน 2019

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
12 กุมภาพันธ์ 2019

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Read More
12 กุมภาพันธ์ 2019

นิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3-61

ภาพนิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3

Read More
12 กุมภาพันธ์ 2019

นิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2-61

ภาพนิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2

Read More
12 กุมภาพันธ์ 2019

นิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1-61

ภาพการนิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1 

Read More
12 ตุลาคม 2018

มอบเกียรติบัตรประกวดแผนธุรกิจ

ภาพมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม และผลการประกวดแผนธุรกิจ

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์