30 กันยายน 2018

ศึกษาดูงาน61

ภาพประกอบการศึกษาดูงาน ณ ร้านสามพี่น้อง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
 

Read More
26 สิงหาคม 2018

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาพดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

Read More
25 สิงหาคม 2018

ประกวดแผนธุรกิจ61

ภาพประกวดแผนธุรกิจ

Read More
28 กรกฎาคม 2017

มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ

มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ

Read More
25 กรกฎาคม 2017

การประชุมคณะกรรมการประกวดแผนธุรกิจ

การประชุมคณะกรรมการประกวดแผนธุรกิจ

Read More
25 กรกฎาคม 2017

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ

Read More
25 กรกฎาคม 2017

ภาพประกอบการประกวดแผนธุรกิจ

ภาพประกอบการประกวดแผนธุรกิจ

Read More
25 กรกฎาคม 2017

ภาพประกอบการศึกษาดูงาน

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์