Navigation
วันพุธ 9 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
วันพุธ 9 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
วันศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันพฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครู (ช่างยนต์)

Read More
วันศุกร์ 27 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ช่างยนต์)

Read More
วันอังคาร 17 เมษายน 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง กำหนดวันเปิด ปิด สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read More
วันพุธ 11 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ช่างยนต์)

Read More
วันอังคาร 10 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย) ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์