Navigation
วันอังคาร 7 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
วันศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง การประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันจันทร์ 1 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต Thailand ๔.๐ ชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต Thailand ๔.๐ ชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันจันทร์ 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
วันพุธ 23 พฤษภาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์