Navigation
วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมอาคาร ๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563

(Fix it center Thailand 4.0)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 12 นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสา หมู่ที่ 4 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 

Read More
วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563

โครงการรักษ์ดิน รักป่า รู้คุณค่า ดินป่าไม้ สู่ชุมชน

Read More
วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563

การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

“การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”

Read More
วันพุธ 5 สิงหาคม 2563

การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และสร้างโอกาสให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันพุธ 7 สิงหาคม 2562

สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ ภายในวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนด้วยโครงการ zero waste

สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ ภายในวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนด้วยโครงการ zero waste

Read More
วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

Read More
วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศาลจังหวัดอุดรธานีร่วมกับศาลแขวงอุดรธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการร่วมไกล่เกลี่ยประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และประโยชน์ของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์เผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีนางพัชรี ปรีชะนิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์