Navigation
วันพุธ 19 กันยายน 2561

โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ และรองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการบันทึกการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม Log book ให้กับข้าราชการครู และพนักงานราชการ(ครู) ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันศุกร์ 14 กันยายน 2561

มอบเกียรติบัตร ให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาถิเษกอุดรธานี หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า

ท่าน สุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตร ให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาถิเษกอุดรธานี หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 61

Read More
วันศุกร์ 24 สิงหาคม 2561

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ สาริโท เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ การบริหารทืมงาน และการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันพฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561

ตรวจมาตรฐานหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต

วิทยาลัย ฯ ยินดีต้อนรับ ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล ดร.อลงกรณ์ เลิศปัญญา และคุณฐานิดา อุทธา ผู้ตรวจมาตรฐานหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์