ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต Thailand ๔.๐ ชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-biding261
spec261

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • e-biding261

    (233 kB)
  • spec261

    (2 MB)
  • By
  • ต.ค. 01 2018
  • Category: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต Thailand ๔.๐ ชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์