รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ