Navigation

  • By
  • ก.ค. 24 2023
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำทีมโดย ท่านรองดวงกมล สุนทรพินิจ ครูนัยนา สีหาราช ครูปิยธิดา เหลาต้น นางสาวอภิชญา สีหาทับ และนักเรียนนักศึกษา แผนธุรกิจ K Popcorn เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๕) กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒