ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประกาศผลการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ