ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริม นักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการบ่มเพาะ แล้วสำเร็จการศึกษา สามารถจบการศึกษาแล้วออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจ

เข้าเยี่ยมชม ร้านคูณชัยอิเล็กทริค #ฟลูคลูลิ่ง สถานประกอบการ

ศิษย์เก่าฯเป็นผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

นายวิสิษฐ์ วิชัด นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบธุรกิจประกอบอาชีพและเป็นเจ้าของธุรกิจได้จนสำเร็จ  

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เตารีดผ้า และ เครื่องทำน้ำอุ่น

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ใบจดทะเบียนพานิช ร้านคูณชัยอิเล็กทริค

    (499 kB)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์