นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ และคณะกรรมการ เข้าตรวจนิเทศการดำเนินการแผนธุรกิจ ทั้งแผนธุรกิจใหม่ในปีการศึกษา 2565 และแผนธุรกิจต่อเนื่องจากปี2564  ครั้งที่1  ในวันศุกร์ ที25 พฤศจิกายน 2565
# วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
# วินัยเลิศ ประเสริฐคุณธรรม วิชาการล้ำหน้า พัฒนาสังคม

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์