Navigation
11 พฤษภาคม 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

Read More
27 เมษายน 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
25 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
22 เมษายน 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

Read More
19 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
18 เมษายน 2565

เผยเเพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More
11 เมษายน 2565

ประกาศกำหนดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

Read More
4 เมษายน 2565

ผยเเพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More