วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมพิธีการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการ โคกหนองนาโมเดล
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์