วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมพิธีการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการ โคกหนองนาโมเดล
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง