เดือน: ธันวาคม 2023

การให้กำลังใจตัวแทนนักศึกษาแข่งขันทักษะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทักษะเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ช่างไฟฟ้ากำลัง) และ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน (ช่างยนต์)

เรื่องล่าสุด